Tillämpad beteendeanalys

Beteendeanalys är en vetenskaplig gren som fokuserar på att förstå och förutse beteende utifrån dess samverkan med miljön, alltså med fysiska, observerbara händelser i världen. Med min svenska förförståelse skulle jag säga att beteendeanalys är ”inlärningspsykologi”, men man sysslar inom beteendeanalysen inte med ”psyket” utan med beteenden. Framför allt arbetar man inom beteendeanalysen med att studera hur beteende förändras och styrs av erfarenheter under individens livstid, och hur man genom att göra förändringar i miljön kan påverka framtida beteende.

Beteende (responser) och miljö (stimuli) studeras inom beteendeanalysen alltid i relation till varandra. Den minsta meningsfulla enheten att studera är ”A-B-C”, antecedent – behavior – consequence, alltså stimuli som föregår beteendet – beteendet – stimuli som inträffar efter beteendet. Vissa beteenden styrs helt av relationen A-B (s k respondenta beteenden, där stimuli A utlöser stimuli B), andra beteenden drivs av sina konsekvenser vilket innebär att relationen B-C är det viktigaste (sk operanta beteenden, där individen påverkar dvs ”opererar på” sin omgivning).

B F Skinner är beteendeanalysens förgrundsgestalt, och med startpunkt de experiment där han visade att alla beteenden inte fungerar som reflexer som utlöses av stimuli utan att många beteenden istället drivs av sina konsekvenser så växte en hel vetenskaplig disciplin fram.

Konceptuell beteendeanalys behandlar filosofiska, konceptuella, historiska och metodologiska frågor.

Experimentell beteendeanalys handlar om att undersöka hur beteende och miljö samverkar.

Tillämpad beteendeanalys (TBA, eng Applied Behavior Analysis) är helt enkelt beteendeanalys tillämpad på beteenden som är värdefulla i individens liv.  Den allra mesta forskningen och de allra flesta tillämpningarna av TBA gäller människor – men självklart gäller samma grundprinciper även för andra djurarter.

Alla våra välkända inlärnings/träningsbegrepp är hämtade från beteendeanalysen: Operant inlärning, positiv och negativ förstärkning, betingade förstärkare, utsläckning, diskriminativa stimuli, generalisering, baklängeskedjning, osv.

Läs mer på www.swaba.se och www.abainternational.org

SWABA, Swedish Association for Behavior Analysis, har även en intressegrupp djur. Vi finns på facebook, SWABAdjur!

Här finns några härliga exempel på positiv förstärkning: www.thefuntheory.com

Här nedan finner du dokument/artiklar/papers som jag i olika sammanhang skrivit inom temat beteendeanalys:

Träning – en viktig del i arbete för ökad välfärd – ett dokument som i korta punkter går igenom hur ”träningstänk” bidrar till djurens välfärd. Texten är skriven ur ett djurparksperspektiv men har relevans även för annan djurhållning.

B F Skinners behaviorism – sammanfattad i tolv punkter – en kort sammanfattning av en artikel av Delpatrio & Midgley, om kärnan i Skinners version av behaviorism (det som kallas radikal beteendeanalys, och ligger till grund för beteendeanalysens forskning och tillämpningar av idag).

Vad är inre motivation egentligen – sammanfattning av kap 4 i boken Positive Reinforcement, det som handlar om yttre förstärkningar kontra ”inre motivation”. Tar även upp begrepp som autonomi, känsla av sammanhang, frihet och fri vilja, mm.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s